Pia Rockström
Välkommen till min författarvärld!

Hör gärna av dig!

Det enklaste sättet att nå mig är via detta formulär. 


Länkar

 

SFH, Sveriges förening för högkänsliga, www.hspforeningen.se
Här beställer du filmen Sensitive The Untold Story http://www.sensitivethemovie.com
Elaine Aron www.hsperson.se eller www.hsperson.com
Ilse Sand www.sensitiv-hsp.se
Nätverk för högsensitiva, www.hspsverige.se
Tegar förlag https://tegarforlag.se/
Följ fotografen till mina böcker - Mattias Rockström på InstagramPost
Instagram