Pia Rockström
Välkommen till min författarvärld!


Hösten 2021:

Snäckskal, som tvillingar, förbundna med varandra.

Spännande väntan på vad förlagen ska säga om min kommande intervjubok med arbetsnamnet "Att leva för två - tvillingar som förlorat sin tvilling berättar." I den har jag intervjuat tvillingar från Sverige, USA, England, Norge och Island.  

I boken beskriver de intervjuade hur de har mött sorgen och vad som fått dem att hitta vägar framåt. Min förhoppning är att boken ska vara ett stöd för människor i sorg men också vara intressant för alla som är nyfikna på tvillingskapet. Titeln ”Att leva för två” anspelar på det många ensamma tvillingar upplever, att de har fått chansen som deras tvilling inte fick, och nu bör leva för två. Den överlevande tvillingen känner en omedveten förväntan att ta till vara på livet och göra något meningsfullt. I vissa fall också en tacksamhet för livet och att de nu vill göra det bästa av det. 
 


Post
Instagram